تلفن پشتیبانی : 09391682004

قلعه پولاد روستای بلده (گردشگری ایران)

 قلعه پولاد روستای بلده ,گردشگری ایران

بلده شهری است از سده های دور كه اكنون پس از پشت سر گذاشتن دوران با ابهت خود ، همچنان ایستاده است .این شهر از شهرهای شهرستان نور،استان مازندران است كه به سبب صعب العبور بودن راه و گذر البرز مركزی امروزه كمتر مسافری از آن عبور می كند

ادامه مطلب
:+Google