تلفن پشتیبانی : 09391682004

دریاچه ساهون (گردشگری ایران)

 دریاچه ساهون ,گردشگری ایران

دریاچه ای است در دامنه‌های جنوب غربی قله دماوند، نزدیک روستای نوا قرار گرفته است. ارتفاع آن از سطح دریا بیش از ۳۰۰۰ متر است. در گذشته بیش از ۱۰۰۰ هکتار وسعت داشته و...............

ادامه مطلب

آبشار آب مراد لاسم (گردشگری ایران)

 آبشار آب مراد لاسم ,گردشگری ایران

آبشار آب مراد لاسم در گذشته تفرجگاه شاهان قاجار از جمله ناصر الدين شاه بوده است که بر سر در ورودي غار اين ابيات باتصاوير بديع و زيباي شکار و شکارچي بر روي سنگ حک شده و قدمت تاريخي دارد . اين دو بيت را ناصرالدين شاه گفته است .

ادامه مطلب

قله‌ دماوند - آمل (گردشگری ایران)

 قله‌ دماوند - آمل ,گردشگری ایران

مردم کرانه های دریای مازندران و شهرستان تهران همواره از دور نظاره‌گر شکوه و عظمت این گنبد سپید بوده ومعمولا دامنه های این کوهستان زیبا را به عنوان محلی برای آرامش و تمدد اعصاب انتخاب می نمایند.

ادامه مطلب
:+Google