تلفن پشتیبانی : 09391682004

باغ و عمارت مود (گردشگری ایران)

 باغ و عمارت مود ,گردشگری ایران

مجموعه عمارت و باغ مود داراي ويژگيها خاص معماري و هنري مختص به خود مي‌باشد . حصار خارجي باغ به صورت چهارضلعي است كه برجهاي متعددي در فواصل مشخص كار تقويت حصار را به عهده دارند

ادامه مطلب
:+Google