تلفن پشتیبانی : 09391682004

تالاب کجی (گردشگری ایران)

 تالاب کجی ,گردشگری ایران

تالاب زیبای کجی نمکزار نهبندان با 22 هزار هکتار وسعت یکی از مناطق گردشگری خراسان جنوبی است که با وجود خشکسالی های پیاپی همچنان زنده است. تالاب کجی نمکزار، شوره زاری وسیع است

ادامه مطلب
:+Google