تلفن پشتیبانی : 09391682004

مسجد کبود گنبد (گردشگری ایران)

 مسجد کبود گنبد ,گردشگری ایران

مسجد کبود گنبد، یا مسجد جامع بنای مذهبی است که مورد احترام و توجه اقوام مختلف در طول تاریخ شهرستان کلات نادر بوده است و به همین علت، کاملترین هنر هنرمندان در خدمت معماری و تزئین نقوش این بنا بکار رفته است.

ادامه مطلب
:+Google