تلفن پشتیبانی : 09391682004

سد فریمان (گردشگری ایران)

 سد فریمان ,گردشگری ایران

سد فریمان سدی تاریخی در شهرستان فریمان در استان خراسان رضوی ایران است. این سد بر روی رودخانه فریمان در یازده کیلومتری فریمان و هفتاد کیلومتری جنوب شرقی مشهد احداث شده و گویا از آثار دوره ایلخانی یا تیموری است.

ادامه مطلب
:+Google