تلفن پشتیبانی : 09391682004

مسجد جامع (گردشگری ایران)

 مسجد جامع ,گردشگری ایران

به استناد شواهد موجود پیش از این در محل مسجد جامع فعلی بنای مسجدی کهن و یک ایوانی موسوم به میان خیابان وجود داشته که بنای فعلی با الگوبرداری از مسجد جامع کاشمر

ادامه مطلب

آبگرم خلیل آباد (گردشگری ایران)

 آبگرم خلیل آباد ,گردشگری ایران

آبگرم خلیل آباد (به گویش محلی : گِرمو) یكی دیگر از جاذبه های گردش گری شهرستان می باشد كه با فاصله تقریبی 15كیلومتری در امتداد جاده شمال شهر ودر مسیر رودخانه خارزنج ودل كوه های این منطقه واقع گردیده

ادامه مطلب
:+Google