تلفن پشتیبانی : 09391682004

مسجد مزار (گردشگری ایران)

 مسجد مزار ,گردشگری ایران

در دامنه تپه اي طبيعي در 8 كيلومتري بجستان و به فاصله 3 كيلومتري روستايي مزار اثر با ارزشي واقع است كه در دل تپه حفر شده و احتمالاً با قلعه دختر مزار در ارتباط است

ادامه مطلب
:+Google