تلفن پشتیبانی : 09391682004

امامزاده بی بی زبیده (گردشگری ایران)

 امامزاده بی بی زبیده ,گردشگری ایران

از بيرون كه نگاه می‌كنی سردری طلايی همراه با دو گلدسته نمايان است كه توجه خيلی‌ها را به خـود جلب می‌كند. انتهای حياط ساختمان اصلی امامزاده قرار دارد، از پله‌های ساختمان وارد قسمت اصلی امامزاده شديم. درب ورودی بسيار قديمی با خاتم‌های زيبايی تزئين شده كه بيش از چند دهه از عمر آن می‌گذرد.

ادامه مطلب
:+Google