تلفن پشتیبانی : 09391682004

امام زاده سید عباس (گردشگری ایران)

 امام زاده سید عباس ,گردشگری ایران

این آرامگاه در جنوب شهر بجنورد واقع است. هسته مركزی حرم، بنای چهارگوشی است كه در وسط هر ضلع آن، یك ورودی قرار دارد. بنا دارای دو ایوان تازه‌ساز و دو شبستان است. در دو سوی ایوان شرقی، دو برج مانند در گوشه‌‌های بنا ایجاد شده است.

ادامه مطلب
:+Google