تلفن پشتیبانی : 09391682004

قلعه فین (گردشگری ایران)

 قلعه فین ,گردشگری ایران

این بنا درقرن دهم هجری مقارن با حکومت صفوی و پادشاهی شاه عباس یا اندکی پیش از آن یعنی زمان تسلط پرتغالی ها برجزیره هرمزوبندرعباس بنا شده این قلعه بر روی تپه ای مرتفع قرار دارد.

ادامه مطلب

پل لاتیدان (گردشگری ایران)

 پل لاتیدان ,گردشگری ایران

پس ازاخراج پرتغالي‌ها از ايران رفته رفته از اهميت بندري جزيره هرمز كاسته شد و بندرعباس جاي آن را گرفت و مهم‌ترين بندر ارتباطي ايران گرديد. پل لاتيدان در مسير كاروان روي لار- بندرعباس، در جهت گسترش امور بازرگاني احداث شد.

ادامه مطلب
:+Google