تلفن پشتیبانی : 09391682004

عمارت کلبادی (گردشگری ایران)

 عمارت کلبادی ,گردشگری ایران

سبك معماری این ساختمان از تكایای دوره ی قاجاری برگرفته شده و دو بخش اندرونی و بیرونی دارد.بنای اصلی این عمارت در بخش اندرونی در دو طبقه و یك زیرزمین احداث شده و هر طبقه دارای یك شاه نشین و اتاقهای دو طرفه است.

ادامه مطلب

شاهزاده حسین (گردشگری ایران)

 شاهزاده حسین ,گردشگری ایران

بقعه چهار ضلعی و مسجدی متصل به آن است.سر سازی چوبی با پلور و شیر سرکه در قدیم سفال پوش بوده و در سالیان اخیر پشم سیمان(ایرانیت)شده،بنا را متعلق به دوره قاجاریه مرتبط می سازند،اما اصل بنا متعلق به دوره مرعشیان است.زمین این زیارتگاه حدود هزارو سیصد متر مربع است و دور آن را حصار کشی نموده اند.

ادامه مطلب
:+Google