تلفن پشتیبانی : 09391682004

ارگ بم (گردشگری ایران)

 ارگ بم ,گردشگری ایران

ارگ بم بزرگترین سازهٔ خشتی در جهان بود که محل آن در نزدیکی شهر بم در استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار دارد. در تاریخ ۵ دی ۱۳۸۲، در اثر زلزلهٔ شدیدی که شهر بم و .....

ادامه مطلب

مجموعه ابراهیم خان (گردشگری ایران)

 مجموعه ابراهیم خان ,گردشگری ایران

ابراهیم خان ظهیرالدوله از ۱۲۱۶ تا ۱۲۴۰ هجری قمری در دوره حکومت فتحعلیشاه قاجار حاکم کرمان بوده است. ابراهیم خان که از خویشاوندان نزدیک شاه قاجار بوده در دوران فرمان روایی در کرمان مبادرت به ایجاد یک سری بناهای بسیار ارزنده در مرکز شهر و جنب مجموعه گنجعلیخان نموده است

ادامه مطلب

مجموعه گنجعلی خان (گردشگری ایران)

 مجموعه گنجعلی خان ,گردشگری ایران

گنجعلی خان از سرداران سلحشور دربار صفویه بود كه به سال 1005 هـ .ق به فرمان شاه عباس صفوی حاكم كرمان گردید. او مردی لایق و حاكمی دلیر و مدیر بود. دوران حكومت وی در كرمان از روشن ترین دوران تاریخی این دیار است.

ادامه مطلب
:+Google