تلفن پشتیبانی : 09391682004

ارگ شیخ بهایی (گردشگری ایران)

 ارگ شیخ بهایی ,گردشگری ایران

ارگ شيخ بهايي در حصار باغي به مساحت 3000مترمربع با اعتبار اوليه هفتاد ميليون تومان و با هزينه اي بالغ بر 300ميليون تومان پس از دو سال تلاش شهرداري جهت ثبت آن در آثار ملي كشور، تكميل و مورد بهره برداري قرار گرفت.

ادامه مطلب
:+Google