تلفن پشتیبانی : 09391682004

امام زاده پیر عمر (گردشگری ایران)

 امام زاده پیر عمر ,گردشگری ایران

امام زاده پيرمردان از نوادگان حضرت ابوالفضل (ع) به نام نورالله است كه در فاصله 20كيلومتري از روستاي طرود از توابع شهرستان شاهرود واقع شده است با توجه به اينكه طرود در ابتداي كوير واقع و داراي آب وهواي گرم و خشك است

ادامه مطلب
:+Google