تلفن پشتیبانی : 09391682004

تپه آتشگاه (گردشگری ایران)

 تپه آتشگاه ,گردشگری ایران

آتشگاه خمینی شهر از بناهای تاریخیِ شهر سده و از یادگارهای ساسانیان است. این مجموعه دارای پیشینه تاریخیِ کهنی است و در زمانهای گونه گونی از آن بهره برده‌اند.

ادامه مطلب
:+Google