تلفن پشتیبانی : 09391682004

پل چوبی (گردشگری ایران)

 پل چوبی ,گردشگری ایران

پل جوبی یا پل چوبی نام پلی است در اصفهان و بر روی زاینده رود. این پل راه اختصاصی برای رفت‌وآمد کاخ هفت‌دست و کوشک آیینه‌خانه بوده و روی این پل جوی آبی روان بوده به این مناسبت آن را پل جوبی مینامیدند.پلی است با عرض کم وطول ۱۴۷ متر در شهر اصفهان میان...........

ادامه مطلب

مسجد شاه (گردشگری ایران)

 مسجد شاه ,گردشگری ایران

این مسجد به نام های مسجدشاه , مسجد جامع، مسجد سلطانی و مسجد امام نیز شهرت دارد، یکی از مساجد میدان نقش جهان در اصفهان است که در دوران صفوی بنا شد........

ادامه مطلب
:+Google