تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی استان خراسان رضوی (گردشگری ایران)

معرفی استان خراسان رضوی ,گردشگری ایران

استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است که از شمال با ترکمنستان و استان خراسان شمالی، از غرب با استان سمنان، از جنوب غربی و جنوب با استان خراسان جنوبی و از شرق با افغانستان همسایه است.

ادامه مطلب
:+Google