تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی استان ایلام (گردشگری ایران)

معرفی استان ایلام ,گردشگری ایران

استان ایلام یکی از استان‌های کشور ایران است که در باختر این کشور و در ناحیه‌ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته‌است. مرکز این استان شهر ایلام است. استان ایلام از غرب با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسایه‌است

ادامه مطلب
:+Google