ارومیه خوی نقده بوکان پیرانشهر تکاب چالدران سردشت شاهین دژ سلماس مهاباد میاندو آب اشنویه شوط پلدشت چایپاره ماکونظرات کاربران

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

    مارادرگوگل محبوب کنید: