تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهرستان سیروان چرادول (گردشگری ایران)

 معرفی شهرستان سیروان چرادول  ,گردشگری ایران

شهرستان سیروان و چرداول یکی از شهرستانهای استان ایلام است که مرکز آن شهر سرابله می‌باشد. سیروان و چرداول در سال ۱۳۶۰ از شهرستان ایلام جدا شد و در تقسیمات کشوری قبل از ۱۳۶۰ از بخش‌های آن محسوب می‌شد.

ادامه مطلب
:+Google