تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی دشتی

دشتی,شهردشتی, آثارباستانی دشتی,طبیعت دشتی,تاریخچه دشتی,آثارتمدن,تاریخ تمدن,شهرستان دشتی,معرفی دشتی,

شهرستان دَشتی یکی از شهرستان‌های استان بوشهر ایران است، و شهر خورموج مرکز این شهرستان است.

ادامه مطلب
:+Google