تلفن پشتیبانی : 09391682004

پل آجری یونل

ایران،رضوان شهر،، شهر رضوان شهر ،دیدنی های رضوان شهر ،اماکن دیدنی رضوان شهر ،گردشگری،گردشگری رضوان شهر ،جاذبه های گردشگری رضوان شهر ،اماکن گردشگری رضوان شهر ،توریسم رضوان شهر ،اماکن توریستی رضوان شهر ،جاذبه های توریستی رضوان شهر ،اماکن مذهبی رضوان شهر ،آثار مذهبی رضوان شهر ،جاهای مذهبی رضوان شهر ،اماکن تاریخی رضوان شهر ،جاذبه های تاریخی رضوان شهر ،آثار تاریخی رضوان شهر ،مکان تاریخی رضوان شهر ، آثار برتر رضوان شهر ، گیلان، رضوان شهر، پل آجری یونل،پل

این پل بر روی رودخانه شفارود احداث گشته است که دهانه اصلی و دو دهانه کوچک فرعی در جهت شمالی دارد و دو جفت موج برگردان وظیفه حفاظت از پایه های دهانه اصلی پل را به عهده دارند. جهت بنا شمالی جنوبی بوده و از مصالح آجر و ساروج ساخته شده است.

ادامه مطلب
:+Google