تلفن پشتیبانی : 09391682004

کاخ صفی آباد

ایران، بهشهر،مازندران، بهشهر ،شهر بهشهر ،دیدنی های  بهشهر ،اماکن دیدنی بهشهر ،گردشگری،گردشگری بهشهر ،جاذبه های گردشگری بهشهر ،اماکن گردشگری بهشهر ،توریسم،آمل توریسم،اماکن توریستی بهشهر ،جاذبه های توریستی بهشهر ،اماکن مذهبی بهشهر ،آثار مذهبی بهشهر ،جاهای مذهبی بهشهر ،اماکن تاریخی بهشهر ،جاذبه های تاریخی بهشهر ،آثار تاریخی بهشهر ،مکان تاریخی بهشهر ،آثار برتر بهشهر ،آثار تاریخی برتر بهشهر، کاخ صفی آباد،کاخ،کاخ صفی آباد بهشهر

این بنا در سال ۱۰۱۰ هجری قمری به فرمان شاه عباس کبیر ساخته شده. شاه عباس اول، از نظر علاقه مندی به فرزند دل بند خویش این بنا را کاخ صفی آباد نام گذاری کرد

ادامه مطلب

قلعه شاه نشین

ایران، بهشهر،مازندران، بهشهر ،شهر بهشهر ،دیدنی های  بهشهر ،اماکن دیدنی بهشهر ،گردشگری،گردشگری بهشهر ،جاذبه های گردشگری بهشهر ،اماکن گردشگری بهشهر ،توریسم،آمل توریسم،اماکن توریستی بهشهر ،جاذبه های توریستی بهشهر ،اماکن مذهبی بهشهر ،آثار مذهبی بهشهر ،جاهای مذهبی بهشهر ،اماکن تاریخی بهشهر ،جاذبه های تاریخی بهشهر ،آثار تاریخی بهشهر ،مکان تاریخی بهشهر ،آثار برتر بهشهر ،آثار تاریخی برتر بهشهر، قلعه شاه نشین،قلعه،شاه نشین

قلعه شاه نشين در جنوب روستاي آسيابسر و بر بالاي ارتفاعات آن واقع شده است و تحت شماره 5405 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسیده است. براي رسيدن به قلعه بايد از 5 خندق كه درجهت شمالي و بخش هايي از غرب و شرق قلعه ساخته شده عبور كرد.

ادامه مطلب

قلعه پلنگان

ایران، بهشهر،مازندران، بهشهر ،شهر بهشهر ،دیدنی های  بهشهر ،اماکن دیدنی بهشهر ،گردشگری،گردشگری بهشهر ،جاذبه های گردشگری بهشهر ،اماکن گردشگری بهشهر ،توریسم،آمل توریسم،اماکن توریستی بهشهر ،جاذبه های توریستی بهشهر ،اماکن مذهبی بهشهر ،آثار مذهبی بهشهر ،جاهای مذهبی بهشهر ،اماکن تاریخی بهشهر ،جاذبه های تاریخی بهشهر ،آثار تاریخی بهشهر ،مکان تاریخی بهشهر ،آثار برتر بهشهر ،آثار تاریخی برتر بهشهر، غار باستانی، قلعه پلنگان،قلعه،پلنگان،قلعه پلنگان بهشهر

به دستور ناصرالدین شاه در سال 1285قمری،برای جلوگیری از دستبرد و تجاوز ترکمانان،قلعه پلنگان در شبه جزیره میانکاله ساخته شد

ادامه مطلب

چشمه عمارت

ایران، بهشهر،مازندران، بهشهر ،شهر بهشهر ،دیدنی های  بهشهر ،اماکن دیدنی بهشهر ،گردشگری،گردشگری بهشهر ،جاذبه های گردشگری بهشهر ،اماکن گردشگری بهشهر ،توریسم،آمل توریسم،اماکن توریستی بهشهر ،جاذبه های توریستی بهشهر ،اماکن مذهبی بهشهر ،آثار مذهبی بهشهر ،جاهای مذهبی بهشهر ،اماکن تاریخی بهشهر ،جاذبه های تاریخی بهشهر ،آثار تاریخی بهشهر ،مکان تاریخی بهشهر ،آثار برتر بهشهر ،آثار تاریخی برتر بهشهر، غار باستانی، چشمه عمارت،چشمه،عمارت

بناي تاريخي چشمه عمارت در بخش جنوبي شهر بهشهر و در زمان صفويه ساخته شد . بنا داراي نقشه مربع مستطيل به طول 25 متر و عرض 22 متر است

ادامه مطلب
:+Google