تلفن پشتیبانی : 09391682004

غار کنج کوه

ایران،خراسان شمالی،جاجرم،شهرجاجرم،دیدنی های جاجرم ،اماکن دیدنی جاجرم،گردشگری،گردشگری جاجرم،جاذبه های گردشگری جاجرم،اماکن گردشگری جاجرم،توریسم،جاجرم توریسم،اماکن توریستی جاجرم،جاذبه های توریستی جاجرم،اماکن مذهبی جاجرم،آثار مذهبی جاجرم،جاهای مذهبی اجاجرم،اماکن تاریخی اجاجرم،جاذبه های تاریخی جاجرم،آثار تاریخی جاجرم،مکان تاریخی جاجرم،آثار برتر جاجرم،آثار تاریخی برترجاجرم، غار گنج کوه،غار،گنج کوه،گنج،

غار آهکى- کارستى زيباى گنج کوه واقع در رشته کوه آلاداغ در زون کپه داغ و در نزديکى شهر شوقان از توابع شهرستان جاجرم تهيه گرديده است. با توجه به اينکه دهانه غار در يک ديواره گسلى قرار دارد،

ادامه مطلب
:+Google