تلفن پشتیبانی : 09391682004

موزه مردم شناسی

ایران،خراسان رضوی،قوچان،شهر قوچان،شهرستان قوچان،قوچان توریسم،گردشگری،گردشگری قوچان،جاذبه گردشگری قوچان،جاذبه های گردشگری قوچان،اماکن گردشگری قوچان،آثار گردشگری قوچان،مجموعه گردشگری قوچان،دیدنی های قوچان،تاریخی،اماکن تاریخی قوچان،آثار تاریخی قوچان،اماکن مذهبی قوچان،آثار مذهبی قوچان،مناطق تفریحی قوچان،اماکن زیارتی سیاحتی قوچان،توریسم،قوچان توریسم،جاذبه توریستی قوچان،موزه،موزه تاریخی،موزه قوچان،موزه تاریخ قوچان،موزه تاریخی مردم شناسی،موزه مردم شناسی

بنای موزه مردم شناسی قوچان با مساحت حدود 300 متر در سال 1376 افتتاح گردید . لا سبك معماری ساختمان موزه یادآور كلاه نادرشاه افشار است .

ادامه مطلب

سلطان زیر آبه

ایران،،خراسان رضوی،قوچان،شهر قوچان،شهرستان قوچان،قوچان توریسم،گردشگری،گردشگری قوچان،جاذبه گردشگری قوچان،جاذبه های گردشگری قوچان،اماکن گردشگری قوچان،آثار گردشگری قوچان،مجموعه گردشگری قوچان،دیدنی های قوچان،تاریخی،اماکن تاریخی قوچان،آثار تاریخی قوچان،اماکن مذهبی قوچان،آثار مذهبی قوچان،مناطق تفریحی قوچان،اماکن زیارتی سیاحتی قوچان،توریسم،قوچان توریسم،جاذبه توریستی قوچان،سلطان زیر آبه،سلطان زیر آبه قوچان،سلطان زیر آبه شهرستان قوچان

محوطه باستانی زیرابه و جام در حوالی مزار امامزاده سلطان زیرابه واقع در روستای اماموردیخان قوچان قرار دارد. مردم منطقه معتقدند شهری به نام شهر جام در این محل وجود داشته است

ادامه مطلب

سد تبارک آباد

ایران،خراسان رضوی،قوچان،شهر قوچان،شهرستان قوچان،قوچان توریسم،گردشگری،گردشگری قوچان،جاذبه گردشگری قوچان،جاذبه های گردشگری قوچان،اماکن گردشگری قوچان،آثار گردشگری قوچان،مجموعه گردشگری قوچان،دیدنی های قوچان،تاریخی،اماکن تاریخی قوچان،آثار تاریخی قوچان،اماکن مذهبی قوچان،آثار مذهبی قوچان،مناطق تفریحی قوچان،اماکن زیارتی سیاحتی قوچان،توریسم،قوچان توریسم،جاذبه توریستی قوچان،سد،سد تاریخی،سد تاریخی قوچان،سد قوچان،سد تبارک آباد،سد تبارک آباد قوچان،تبارک آباد،تبارک آباد قوچان،تبارک آباد،

وجود رود خانه ای دائمی در روستای تبارک آباد و قرار گیری آن در کنار کوه های برافراشته یادآور چالوس می شود بیخود نیست که چالوس خراسان را به این منطقه نسبت داده اند.

ادامه مطلب

دره شمخال

ایران،خراسان رضوی،قوچان،شهر قوچان،شهرستان قوچان،قوچان توریسم،گردشگری،گردشگری قوچان،جاذبه گردشگری قوچان،جاذبه های گردشگری قوچان،اماکن گردشگری قوچان،آثار گردشگری قوچان،مجموعه گردشگری قوچان،دیدنی های قوچان،تاریخی،اماکن تاریخی قوچان،آثار تاریخی قوچان،اماکن مذهبی قوچان،آثار مذهبی قوچان،مناطق تفریحی قوچان،اماکن زیارتی سیاحتی قوچان،توریسم،قوچان توریسم،جاذبه توریستی قوچان،دره،دره تاریخی،دره تاریخی قوچان،دره تاریخی شهرستان قوچان،دره شمخال،دره شمخال قوچان،دره شمخال شهرستان قوچان،دره تفریحی شمخال،دره تفریحی شهرستان شمخال

اینجا شمخال است، بهشت ایران، بهشت خراسان. واردش که شوید یا باید تا انتها بروید یا باید برگردید، گزینه دیگری ندارید. دره شمخال با شیبی ملایم از روستایی با همین نام شروع می شود.

ادامه مطلب
:+Google