تلفن پشتیبانی : 09391682004

موزه مردم شناسی

،خراسان رضوی،سبزوار،شهر سبزوار،شهرستان سبزوار،سبزوار توریسم،گردشگری سبزوار،جاذبه گردشگری سبزوار،جاذبه های گردشگری سبزوار،اماکن گردشگری سبزوار،آثار گردشگری سبزوار،مجموعه گردشگری سبزوار،دیدنی های سبزوار،اماکن تاریخی سبزوار،آثار تاریخی سبزوار،اماکن مذهبی سبزوار،آثار مذهبی سبزوار،مناطق تفریحی سبزوار،اماکن زیارتی سیاحتی سبزوار،موزه،موزه تاریخی،موزه تاریخی سبزوار،موزه سبزوار،موزه مردم شناسی،موزه مردم شناسی سبزوار،موزه تاریخی مردم شناسی

در مناطق گوناگون سبزوار چله بزرگ از اول دی ماه آغاز گردیده و تا دهم بهمن ادامه می یابد. بنا بر سنت قدیمی اولین شب چله کوچکترها به دیدار بزرگترها رفته و با تنقلاتی از جمله برگه هلو،برگه زردآلو،قیسی و میوه هایی مانند هندوانه و انار پذیرایی می شدند.

ادامه مطلب

مسجد جامع

،خراسان رضوی،سبزوار،شهر سبزوار،شهرستان سبزوار،سبزوار توریسم،گردشگری سبزوار،جاذبه گردشگری سبزوار،جاذبه های گردشگری سبزوار،اماکن گردشگری سبزوار،آثار گردشگری سبزوار،مجموعه گردشگری سبزوار،دیدنی های سبزوار،اماکن تاریخی سبزوار،آثار تاریخی سبزوار،اماکن مذهبی سبزوار،آثار مذهبی سبزوار،مناطق تفریحی سبزوار،اماکن زیارتی سیاحتی سبزوار،مسجد،مسجد تاریخی،مسجد تاریخی جامع،مسجد جامع شهرستان سبزوار،مسجد جامع،مسجد تاریخی جامع سبزوار،مسجد جامع سبزوار،مسجد جامع شهرستان سبزوار

مسجد جامع سبزوار با مساحتی حدود چهار هزار متر مربع مشتمل بر ایوانهای جنوبی و شمالی، صحن، شبستان های شرقی و غربی و رواق می باشد و امروزه در حاشیه جنوبی خیابان بیهق شهر سبزوار قرار گرفته است.

ادامه مطلب

مسجد پامنار

خراسان رضوی،سبزوار،شهر سبزوار،شهرستان سبزوار،سبزوار توریسم،گردشگری سبزوار،جاذبه گردشگری سبزوار،جاذبه های گردشگری سبزوار،اماکن گردشگری سبزوار،آثار گردشگری سبزوار،مجموعه گردشگری سبزوار،دیدنی های سبزوار،اماکن تاریخی سبزوار،آثار تاریخی سبزوار،اماکن مذهبی سبزوار،آثار مذهبی سبزوار،مناطق تفریحی سبزوار،اماکن زیارتی سیاحتی سبزوار،مسجد،مسجد تاریخی،مسجد تاریخی سبزوار،مسجد تاریخی شهرستان سبزوار،مسجد سبزوار،مسجد پامنار،مسجد تاریخی پامنار سبزوار،مسجد تاریخی پامنار،پامنار سبزوار

مسجد جامع سبزوار با مساحتی حدود چهار هزار متر مربع مشتمل بر ایوانهای جنوبی و شمالی، صحن، شبستان های شرقی و غربی و رواق می باشد و امروزه در حاشیه جنوبی خیابان بیهق شهر سبزوار قرار گرفته است.

ادامه مطلب

کاروانسرای فرامرز خوان

،خراسان رضوی،سبزوار،شهر سبزوار،شهرستان سبزوار،سبزوار توریسم،گردشگری سبزوار،جاذبه گردشگری سبزوار،جاذبه های گردشگری سبزوار،اماکن گردشگری سبزوار،آثار گردشگری سبزوار،مجموعه گردشگری سبزوار،دیدنی های سبزوار،اماکن تاریخی سبزوار،آثار تاریخی سبزوار،اماکن مذهبی سبزوار،آثار مذهبی سبزوار،مناطق تفریحی سبزوار،اماکن زیارتی سیاحتی سبزوار،کاروانسرا،کاروانسرا تاریخی،کاروانسرا سبزوار،کاروانسرا تاریخی سبزوار،کاروانسرا فرامرزخوان،کاروانسرا فرامرز خوان،کاروانسرا فرامرزخوان سبزوار،

اين بنا در جبهه غربي ميدان زند سبزوار قرار دارد . رباط فرامرز خان كه به رباط كانون نيز شهرت دارد از نوع كاروانسراهاي چهار ايواني است كه به استناد وقف نامه موجود در سال 1291 ه . ق توسط حاج فرامرزخان سبزواري جهت استفاده زوار حضرت رضا (ع) در كنار شاهراه خراسان ساخته شده است .

ادامه مطلب

چهار طاقی ریوند

،خراسان رضوی،سبزوار،شهر سبزوار،شهرستان سبزوار،سبزوار توریسم،گردشگری سبزوار،جاذبه گردشگری سبزوار،جاذبه های گردشگری سبزوار،اماکن گردشگری سبزوار،آثار گردشگری سبزوار،مجموعه گردشگری سبزوار،دیدنی های سبزوار،اماکن تاریخی سبزوار،آثار تاریخی سبزوار،اماکن مذهبی سبزوار،آثار مذهبی سبزوار،مناطق تفریحی سبزوار،اماکن زیارتی سیاحتی سبزوار،چهار طاقی،چهار طاقی سبزوار،چهار طاقی ریوند سبزوار،چهار طاقی ریوند،چهار طاقی ریوند سبزوار

در میان ارتفاعات شمالی روستای ریوند واقع در 30 کیلومتری شمال سبزوار بنای بر جا مانده از یک مجموعه معماری متعلق به دوره ساسانی قرار دارد.بر اساس شواهد و موقعیت مکانی این اثر سنگی می تواند آتشکده ای از همان دوران باشد.

ادامه مطلب
:+Google