تلفن پشتیبانی : 09391682004

مسجد جامع

تهران،ورامین،شهر ورامین،دیدنی های ورامین،دیدنی های شهر ورامین،گردشگری ورامین،جاذبه های گردشگری ورامین،اماکن گردشگری ورامین،مناطق گردشگری ورامین،اماکن مذهبی ورامین،جاذبه های مذهبی ورامین،اماکن زیارتی شهر ورامین،اماکن زیارتی سیاحتی شهر ورامین،آثار گردشگری شهر ورامین،آثار مذهبی شهر ورامین، ورامین توریسم،جاذبه های توریستی شهر ورامین،اماکن توریستی ورامین،مناطق مذهبی ورامین،مناطق تفریحی شهر ورامین،آثار تاریخی شهر ورامین،اماکن تاریخی شهر ورامین،مسجد،مسجد تاریخی،مسجد  تاریخی ورامین،مسجد تاریخی شهر ورامین،مسجد جامع،مسجد جامع شهر ورامین،مسجد جامع تاریخی،مسجد جامع ورامین

یکی از مهمترین آثار تاریخی ورامین مسجد جامع این شهر است. تاریخ ساخت این بنا به زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده ( خربنده اوجاتیو ) برمی گردد

ادامه مطلب

کاروانسرای عین الرشید

تهران،,ورامین،شهر ورامین،دیدنی های ورامین،دیدنی های شهر ورامین،گردشگری ورامین،جاذبه های گردشگری ورامین،اماکن گردشگری ورامین،مناطق گردشگری ورامین،اماکن مذهبی ورامین،جاذبه های مذهبی ورامین،اماکن زیارتی شهر ورامین،اماکن زیارتی سیاحتی شهر ورامین،آثار گردشگری شهر ورامین،آثار مذهبی شهر ورامین، ورامین توریسم،جاذبه های توریستی شهر ورامین ،اماکن توریستی ورامین،مناطق مذهبی ورامین،مناطق تفریحی شهر ورامین،آثار تاریخی شهر ورامین،اماکن تاریخی شهر ورامین،کاروانسرا،کاروانسرا تاریخی،کاروانسرا تاریخی شهر ورامین،کاروانسرا تاریخی ورامین،کاروانسرا عین الرشید،کاروانسرا تاریخی عین الرشید،کاروانسرا عین الرشید ورامین،کاروانسرا عین الرشید شهر ورامین

اگر شما هم از علاقه‌مندان تورهای گردشگری کویر و داشتن تجربه‌ای متفاوت و فراموش نشدنی هستید، به شما توصیه می‌کنم حتما از کاروانسرای عین‌الرشید و قصر بهرام که کنار آن قرار دارد، دیدن کنید.

ادامه مطلب

کاروانسرای دیرگچین

تهران،,ورامین،شهر ورامین،دیدنی های ورامین،دیدنی های شهر ورامین،گردشگری ورامین،جاذبه های گردشگری ورامین،اماکن گردشگری ورامین،مناطق گردشگری ورامین،اماکن مذهبی ورامین،جاذبه های مذهبی ورامین،اماکن زیارتی شهر ورامین،اماکن زیارتی سیاحتی شهر ورامین،آثار گردشگری شهر ورامین،آثار مذهبی شهر ورامین، ورامین توریسم،جاذبه های توریستی شهر ورامین ،اماکن توریستی ورامین،مناطق مذهبی ورامین،مناطق تفریحی شهر ورامین،آثار تاریخی شهر ورامین،اماکن تاریخی شهر ورامین،کاروانسرا،کاروانسرا تاریخی،کاروانسرا تاریخی شهر ورامین،کاروانسرا تاریخی ورامین،کاروانسرا دیرگچین،کاروانسرا تاریخی دیرگچین،کاروانسرا دیر گچین ورامین،کاروانسرا دیرگچین شهر ورامین

این کاروانسرا که قدمتش به دوره ساسانی و به دوره قبل از آن می‌رسد در جنوب ورامین واقع شده و نامهای دیگری چون دژکرد شیر، دیر اجص، قصر الجس دارد.

ادامه مطلب

پل باقر آباد

تهران،,ورامین،شهر ورامین،دیدنی های ورامین،دیدنی های شهر ورامین،گردشگری ورامین،جاذبه های گردشگری ورامین،اماکن گردشگری ورامین،مناطق گردشگری ورامین،اماکن مذهبی ورامین،جاذبه های مذهبی ورامین،اماکن زیارتی شهر ورامین،اماکن زیارتی سیاحتی شهر ورامین،آثار گردشگری شهر ورامین،آثار مذهبی شهر ورامین، ورامین توریسم،جاذبه های توریستی شهر ورامین ،اماکن توریستی ورامین،مناطق مذهبی ورامین،مناطق تفریحی شهر ورامین،آثار تاریخی شهر ورامین،اماکن تاریخی شهر ورامین،پل،پل تاریخی،پل تاریخی ورامین،پل تاریخی شهر ورامین،پل باقرآباد،پل باقرآباد ورامین،پل تاریخی باقر آباد،پل باقر آباد شهر ورامین

این پل که در ۲۵ کیلومتری جنوب غرب تهران در مسیر جاده تهران - ورامین قرار داشته و بر روی یکی از شاخه های رودخانه جاجرود قرار گرفته از جمله پل هایی با یک دهانه است

ادامه مطلب
:+Google