تلفن پشتیبانی : 09391682004

جمعه مسجد (گردشگری ایران)

 جمعه مسجد ,گردشگری ایران

دوره تاريخی : این مسجد باقی مانده یک بنای بزرگ از دوره سلجوقیان است. بنای ابتدائی این مسجد آتشکده ای از دوران اشکانی می باشد که در محله پیر شمس الدین میان گورستانی قرار گرفته و از سه قسمت تشکیل شده است.

ادامه مطلب

دریاچه شورابیل (گردشگری ایران)

 دریاچه شورابیل ,گردشگری ایران

دریاچه شورابیل درحریم شهری اردبیل قراردارد و شهرکهای کوثر. مهر. راه وترابری. دادگستری. ولیعصر و دانشگاههای محقق اردبیلی.پیام نور. علوم پزشکی و نمایشگاه بین‌المللی اردبیل درحاشیه این دریاچه قرارگرفته‌اند. جهت اقامت توریست

ادامه مطلب
:+Google