تلفن پشتیبانی : 09391682004

گلستان کوه

اصفهان،خوانسار،شهر خوانسار ،گردشگری شهر خوانسار ،جاذبه گردشگری شهر خوانسار ،اماکن تاریخی شهر خوانسار ،آثا تاریخی شهر خوانسار ،اماکن مذهبی شهر خوانسار ،آثار مذهبی شهر خوانسار ،دیدنی های شهر خوانسار ، خوانسار توریسم،جاذبه توریستی شهر خوانسار ،مناطق تفریحی شهر خوانسار ،معرفی شهر خوانسار،گلستان،گلستان تفریحی،گلستان خوانسار،گلستان کوه،گلستان کوه خوانسار

خوانسار در ناحيه اي نه چندان دور از كوير مركزي ايران در فاصله حدود 150 كيلومتري شمال غرب شهر اصفهان با پوشش گياهي متنوع كه لاله هاي واژگون آن معروف هستند قرار دارد.

ادامه مطلب

بابا پیر ترک

اصفهان،خوانسار،شهر خوانسار ،گردشگری شهر خوانسار ،جاذبه گردشگری شهر خوانسار ،اماکن تاریخی شهر خوانسار ،آثا تاریخی شهر خوانسار ،اماکن مذهبی شهر خوانسار ،آثار مذهبی شهر خوانسار ،دیدنی های شهر خوانسار ، خوانسار توریسم،جاذبه توریستی شهر خوانسار ،مناطق تفریحی شهر خوانسار ،معرفی شهر خوانسار،آرامگاه،آرامگاه تاریخی،آرامگاه بابا پیر ترک،آرامگاه بابا پیر ترک،بابا پیر ترک،پیر ترک،آرامگاه پیر ترک

آرامگاه بابا پیر یا شیخ اباعدنان (در نیمروز باختری شهر خوانسار) در پارک سرچشمه از دیگر یادگارهای روزگار صفوی است. هر چند شیخ عدنان،

ادامه مطلب

معرفی شهر خوانسار

اصفهان،خوانسار،شهر خوانسار ،گردشگری شهر خوانسار ،جاذبه گردشگری شهر خوانسار ،اماکن تاریخی شهر خوانسار ،آثا تاریخی شهر خوانسار ،اماکن مذهبی شهر خوانسار ،آثار مذهبی شهر خوانسار ،دیدنی های شهر خوانسار ، خوانسار توریسم،جاذبه توریستی شهر خوانسار ،مناطق تفریحی شهر خوانسار ،معرفی شهر خوانسار

خوانسار يكي از شهرستان هاي استان اصفهان است كه مرم آن به كارهای كشاورزی و پرورش زنبور عسل اشتغال دارند. چشمه های طبيعی و چشم انداز رودخانه ها‎؛ جاذبه های طبيعی شهرستان خوانسار را تشکيل می دهند

ادامه مطلب
:+Google